Aceleradora USC

2ª ACELERADORA USC

Tralo éxito da convocatoria da Xunta de Galicia en Vigo, agora a USC lanza unha nova edición da aceleradora ES-CONECTA.

Este programa de alto rendemento desenvolve, baixo a supervisión dun equipo de expertos, accións baseadas na formación, titorización, mentoring e apoio no acceso a financiamento externo.

  • DURACIÓN
  • 3 MESES
  • LUGAR
  • SANTIAGO DE COMPOSTELA

FASES

Un programa de alto rendemento de 3 meses en Santiago de Compostela

assets_es_11assets_es_11

SELECCIÓN

assets_es_14assets_es_14

ESTRATEXIA

assets_es_10assets_es_10

ACELERACIÓN

assets_es_5assets_es_5

ACCESO A FINANCIAMENTO